Sveikatos raštingumas ir TB

Rekomendacijos sergančiųjų tuberkulioze, jų šeimos narių ir artimą sąlytį turėjusių asmenų mokymui

Rekomendacijos skirtos sveikatos priežiūros specialistams sergančiųjų tuberkulioze (TB), jų šeimos narių ir asmenų, turėjusių artimą sąlytį su sergančiaisiais atvira TB, mokymui tuberkuliozės profilaktikos klausimais.

Rekomendacijų tikslas – suteikti žinių apie TB epidemiologinę situaciją, užsikrėtimo būdus, užsikrėtimo ir susirgimo riziką didinančius veiksnius bei TB profilaktiką. Siekiama, kad sergantiesiems TB, jų šeimos nariams ir asmenims, turėjusiems artimą sąlytį su atvira TB bei sveikatos priežiūros specialistams suteiktos žinios padidintų TB ankstyvosios diagnostikos apimtis ir paankstintų gydymo pradžią, pagerėtų sergančių asmenų atsakomybė dėl gydymo režimo laikymosi, sumažėtų TB sergamumas ir mirtingumas Lietuvoje. Metodinėse rekomendacijose apžvelgtos pažeidžiamų asmenų rizikos grupės ir pateikti kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiai darbui su jomis.

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant projektą „Visuomenės informavimas, sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais“, kurio tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo TB, išvengti atsparių vaistams TB mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Šio tikslo bus siekiama didinant Lietuvos visuomenės, sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių, įskaitant artimą sąlytį turėjusių asmenų (kartu būnantys šeimos nariai ar kiti asmenys, būnantys tose pačiose patalpose (kambaryje, bute ar individualiame name ir pan.), kartu dirbantys, besimokantys asmenys) informuotumą ir sveikatos raštingumą apie TB.

Rengiant šias rekomendacijas, vadovautasi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC), Jungtinių Tautų bei kitų tarptautinių organizacijų metodiniais dokumentais, kitais literatūros sąraše nurodytais šaltiniais.