Sveikatos raštingumas ir TB

Apie projektą

Projektas “Visuomenės informavimas, sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais“
 
Projekto aprašymas
Projekto tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės (toliau –TB), išvengti atsparių vaistams TB mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.
 
Nuo 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Europos regiono biuras Lietuvą priskyrė prie didžiausios tuberkuliozės rizikos šalių grupės Europos regione, o nuo 2008 m. PSO Europos regiono biuras Lietuvą priskyrė prie 15 Europos regiono šalių, kuriose registruojamas didelis sergamumas dauginio atsparumo vaistams TB (toliau – DAV TB). Gerėjant tuberkuliozės epidemiologiniams rodikliams pasaulyje, Lietuvoje šie rodikliai išlieka vieni prasčiausių Europos Sąjungoje (ES). 2016 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ataskaitos duomenimis, tarp DAV-TB atvejų itin vaistams atsparios tuberkuliozės (toliau – IVA-TB) daugiausiai registruota Lietuvoje. ES ir Europos ekonominėje bendrijoje (EEE) iš viso registruoti 194 tokie TB atvejai, iš kurių 61– Lietuvoje, 58 – Rumunijoje.

TB bei DAV TB plitimą Lietuvoje lemia šios pagrindinės priežastys: socialinės – nedarbas, skurdas, alkoholio, narkotikų vartojimas ir kt.; psichologinės – dalis sergančiųjų TB nesuvokia šios ligos sukeliamų sveikatos sutrikimų sunkumo, nenori gydytis ir baigti gydymo kurso, gydymo režimo pažeidimai. Dėl šių priežasčių būtinos priemonės, padėsiančios mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo TB, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projekto tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės (toliau –TB), išvengti atsparių vaistams TB mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Šio tikslo bus siekiama didinant Lietuvos visuomenės, sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių, įskaitant artimą sąlytį turėjusių asmenų (kartu būnantys šeimos nariai ar kiti asmenys, būnantys tose pačiose patalpose (kambaryje, bute ar individualiame name ir pan.), kartu dirbantys, besimokantys asmenys) (toliau – Tikslinių grupių asmenys) informuotumą ir sveikatos raštingumą apie tuberkuliozę, užsikrėtimo rizikos mažinimą, prevencijos principus ir apsisaugojimo nuo jos būdus.

Tikslui įgyvendinti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro internetiniame puslapyje bus sukurtas modulis, kuris apjungs „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ priemonės veiklas. Video paskaitų ir mokymų pagalba bus didinamas asmenų raštingumas TB profilaktikos ir kontrolės klausimais. Bus parengtos 36 mokymams skirtos video paskaitos, kiekvienos paskaitos metu bus atsakyta į 36 visuomenėje dažniausiai kylančius klausimus apie TB. Sukurti vaizdo ir garso (reklaminiai) klipai, skirti TB sergantiems, jų šeimos nariams ir Lietuvos visuomenei, bus transliuojami per televiziją ir radiją, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, viešajame transporte. Bus parengtos mokymų rekomendacijos (1 vnt.), skirtos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams darbui su TB segančiaisiais ir jų šeimos nariais. Taip pat bus parengti dviejų rūšių lankstinukai ir plakatai bei kompiuterinis žaidimas/animacija mokyklinio amžiaus vaikams siekiui ugdyti jų higienos įgūdžius ir didinti sveikatos raštingumą. Ši veikla bus pristatoma renginyje/akcijoje „Ramunėlės diena“, kuri bus organizuojama projekto įgyvendinimo metu kovo pabaigoje 2019 m. ir 2020 metais (kovo 24 d. – Pasaulinė TB diena). Lankstinukai ir plakatai bus skirti sunkiai pasiekiamiems socialinės rizikos grupių asmenims.

Šios medžiagos diseminacija vyks nakvynės namuose, labdaros valgyklose, policijos įstaigose ir kt. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM projekto metu organizuos mokymus tikslinių grupių asmenims visose savivaldybėse ir vykdys parengtos medžiagos sklaidą.
 
Projekto vykdymo laikas 
Projekto pradžia: 2018.03.01    Projekto pabaiga: 2022.06.30

Projektas finansuojamas
Iš Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšų